Устен Превод

Преводи Експрес БГ, с помощта на своите заклети преводачи, може да ви
асистира в устната комуникация с чуждестранни граждани или институции.