Цени

Вид на услугата

Цени на превода лв./стр.

 

 

 

Стандартни документи

Неспециализирани документи

Специализиран текст

 

 

Експресна поръчка *

Нормална поръчка **

Експресна поръчка *

Нормална поръчка **

Експресна поръчка *

Нормална поръчка **

1

1 група (английски, немски, руски)

14 лв.

10 лв.

16лв.

12 лв.

20 лв.

16 лв.

2

2 група (италиански, френски, испански)

16 лв.

12 лв.

18 лв.

14 лв.

22 лв.

18 лв.

3

3 група (румънски, гръцки, турски, полски, холандски)

18 лв.

14 лв.

20 лв.

16 лв.

24 лв.

20 лв.

4

Устен превод – 1 група

40 лв.

5

Устен превод – 2 група

45 лв.

6

Устен превод – 3 група

По договаряне

7

Текстонабор на бълг. език

Спешен –3 лв.

Обикновен – 2

8

Текстонабор на чужд език

Спешен – 4 лв.

Обикновен – 3

9

Разпечатване на страница – черно бяла

0.30 лв.

10

копиране

0.10 лв.

 

Цените са за стандартна страница от 1800 знака

* Експресната поръчка се изпълнява в рамките на 24 часа от приемането на поръчката

** Нормалната поръчка се изпълнява в зависимост от броя на страниците на поръчката

*** За много спешни поръчки срока е по договаряне