Писмени Преводи

Специализиран текст

Включва всички медицински документи, епикризи, амбулаторни листи,
удостоверения от ТЕЛК, технически документи, наръчници за употреба, текстове в различни
специализирани области като инженерство, информационни технологии, правни и юридически
текстове и др.