ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Стандартни документи

Към групата на стандартните документи се включват всички удостоверения, които се издават от общината, свидетелства за съдимост, удостоверения от НАП, НОИ, удостоверения за фирмено актуално състояние, автобиографии в европейски формат, формуляри А и В издадени от чужбина, удостоверения за отчисление на автомобили издадени от КАТ, талони на автомобили, лични карти, СУМПС и др.

Неспециализиран текст

В тази група се включват дипломи за средно и висше образование, свидетелства за придобиване на професионална квалификация, търговска кореспонденция, фактури, договори за продажба, за наем, декларации, пълномощни, банкови референции, учредителни актове и др.

Специализиран текст

Включва всички медицински документи, епикризи, амбулаторни листи, удостоверения от ТЕЛК, технически документи, наръчници за употреба, текстове в различни специализирани области като инженерство, информационни технологии, правни и юридически текстове и др.

© 2022 Преводи Експрес БГ.