Услуги

Устни Преводи

Консекутивен

При този вид превод можем да ви предоставим преводаческа услуга за

конференции, при преговори, сключване на сделки пред нотариус и др.

Придружаване

Ако се нуждаете от надежден преводач, който да ви асистира включително и при посещения до други населени места, можем да ви бъдем полезни.

Писмени Преводи

Стандартни документи

Към групата на стандартните документи се включват всички удостоверения, които се издават от общината, свидетелства за съдимост, удостоверения от НАП, НОИ, удостоверения за фирмено актуално състояние, автобиографии в европейски формат, формуляри А и В издадени от чужбина, удостоверения за отчисление на автомобили издадени от КАТ, талони на автомобили, лични карти, СУМПС и др.

Неспециализиран текст

В тази група се включват дипломи за средно и висше образование, свидетелства за придобиване на професионална квалификация, търговска кореспонденция, фактури, договори за продажба, за наем, декларации, пълномощни, банкови референции, учредителни актове и др. Post navigation

Специализиран текст

Включва всички медицински документи, епикризи, амбулаторни листи, удостоверения от ТЕЛК, технически документи, наръчници за употреба, текстове в различни специализирани области като инженерство, информационни технологии, правни и юридически текстове и др.

Заверки

Ако имате необходимост от заверки на документи в различни министерства или Столични дирекции, Преводи Експрес БГ може да Ви спести ходенето до София и да ги извършим вместо Вас. С годините си спечелихме доверието на нашите клиенти, които се ползват от този вид услуги. Можете да разчитате на нашата конфиденциалност и лоялност.

Набор на текст и попълване на документи

Преводи Експрес БГ, освен това, предлага и услуги по набиране на текст на български или чужд език. Ако искате Вашия текст да бъде написан и/или изпратен по електронен път и желаете да има отличен вид, можем да Ви съдействаме, независимо от езика. В това число можем и да ви помогнем за попълване на различни документи, заявления или молби, на български или чужд език. С наша помощ желаната от Вас информация може да достигне до посочен от Вас получател.

Легализация

Легализацията на документи е един важен и специфичен процес, в който Преводи Експрес БГ може да Ви окаже пълно съдействие и подкрепа. За изготвянето на заверките в различните министерства на оригиналния документ и неговия превод е необходимо време. Ние можем да извършим целия процес вместо Вас и да си спестите множество главоболия и затруднения. Този вид заверки са необходими при сключване на брак в чужбина, получаване на гражданство в България за чужд гражданин или на български граждани в чужбина, в случай, че желаете да учите в чужбина и други.

Цени за легализация

Документ
Вид на поръчката
Цена
Продължителност/дни/
Диплома

Експресна

Бавна

100 ЛВ.

70 ЛВ.

10 дни

20 дни

Свиделство за съдимост

Експресна

Бавна

75 ЛВ.

60 ЛВ.

9 дни

20 дни

Общински документи

Експресна

Бавна

90 ЛВ.

60 ЛВ.

4 дни

10 дни

Документи от чужбина

Експресна

Бавна

60 ЛВ.

45 ЛВ.

4 дни

10 дни

© 2022 Преводи Експрес БГ.