УСТНИ ПРЕВОДИ

Консекутивен

При този вид превод можем да ви предоставим преводаческа услуга за конференции, при преговори, сключване на сделки пред нотариус и др.

Придружаване

Ако се нуждаете от надежден преводач, който да ви асистира включително и при посещения до други населени места, можем да ви бъдем полезни.

© 2022 Преводи Експрес БГ.