Цени

Вид на услугата
Цени на превода лв./стр.
Цени на превода лв./стр.
Цени на превода лв./стр.
Цени на превода лв./стр.
Цени на превода лв./стр.
Цени на превода лв./стр.

Стандартни документи

Стандартни документи

Неспециализирани документи

Неспециализирани документи

Специализиран текст

Специализиран текст

Експресна поръчка *

Нормална поръчка **

Експресна поръчка *

Нормална поръчка **

Експресна поръчка *

Нормална поръчка **

1 група (английски, немски, руски)

17 лв.

13 лв.

19 лв.

15 лв.

23 лв.

19 лв.

2 група  (италиански, френски, испански)

19 лв.

15 лв.

21 лв.

17 лв.

25 лв.

21 лв.

3 група (румънски, гръцки, турски, полски, холандски)

21 лв.

17 лв.

23 лв.

19 лв.

27 лв.

23 лв.

Устен превод – 1 група

50 лв.

50 лв.

Устен превод – 2 група

60 лв.

60 лв.

Устен превод – 3 група

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

По договаряне

Текстонабор на бълг. език

Спешен –3 лв.

Спешен –3 лв.

Спешен –3 лв.

Обикновен – 2 лв.

Обикновен – 2 лв.

Обикновен – 2 лв.

Текстонабор на чужд език

Спешен –4 лв.

Спешен –4 лв.

Спешен –4 лв.

Обикновен – 3 лв.

Обикновен – 3 лв.

Обикновен – 3 лв.

Разпечатване на страница – черно бяла

0.30 лв.

0.30 лв.

0.30 лв.

копиране

0.10 лв.

0.10 лв.

0.10 лв.

Цените са за стандартна страница от 1800 знака

* Експресната поръчка се изпълнява в рамките на 24 часа от приемането на поръчката

** Нормалната поръчка се изпълнява в зависимост от броя на страниците на поръчката

*** За много спешни поръчки срока е по договаряне

© 2022 Преводи Експрес БГ.